AKTUALNOŚCI
........................................
.:O szkole
.:Tablica informacyjna
.:Dokumenty
.:Podręczniki
.:Osiągnięcia
........................................
Ogłoszenia/Zamówienia
........................................
LICEUM
REKRUTACJA
........................................
Szkoła patriotyzmu
.:Dla Niepodległej:.
........................................
Projekty
Gazetka szkolna
........................................
Uczniowie i rodzice
Nauczyciele
Rada Rodziców
........................................
Informatyka
Matematyka
Wych. komunikacyjne
Oddział przedszkolny
Klasy I - III SP
........................................
SKB
Sport
Chór
Biblioteka
........................................
Archiwum
........................................
Kontakt
Szukaj:

Twój e-mail:

Twoje hasło:


W celu rejestracji, wpisz swój e-mail, Twoje hasło zostanie wysłane.

Zapomniałeś hasła?

KOMUNIKATY

2017/2018

 
 
 
 
CZERWIEC
 • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - po Bożym Ciele - 01 czerwca 2018 r. (piątek)
 • Termin wystawienia ocen końcoworocznych - do 13 czerwca 2018 r.
 • Klasyfikacyjna rada pedagogiczna - 19 czerwca 2018  r. (wtorek)
 • Dzień Samorządów Szkolnych - dzień wolny od zajęć dydaktycznych - 20 czerwca 2018 r. (środa)
 • Zajęcia z wychowawcami - 21 czerwiec 2018 r.(czwartek)
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 22 czerwca 2018 r. (piątek)
 • Ferie letnie - 23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.
MAJ
 • 1 Maja - 01 maja 2018 r. (wtorek)
 • Dzień przed 3 Maja – wolny od zajęć dydaktycznych - 2  maja 2018 r. (środa)
 • 3 Maja – dzień wolny 03 maja 2018 r, (czwartek)
 • Dzień po 3 Maja - wolny od zajęć dydaktycznych - 04 maja 2018 r. (piątek)
 • Egzamin maturalny (wg odrębnego załącznika) - od 4 maja do 25 maja 2018 r.
 • Szkoła Otwartych Drzwi - powiadomienie rodziców / opiekunów o przewidywanych ocenach śródrocznych - 17 maja 2018 r. (czwartek)
 • Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych - do 19 maja 2018 r. 
 • Boże Ciało – dzień wolny - 31 maja 2018 r.
KWIECIEŃ .
 • Wiosenna przerwa świąteczna 29 - 3  kwietnia 2018 r.
 • Zebranie klasowe i indywidualne z nauczycielami – analiza i omówienie bieżących ocen i zachowania 9 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)
 • Egzamin gimnazjalny
  a) część humanistyczna 18 kwietnia 2018 r. (środa)
  b) część matematyczno-przyrodnicza 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
  c) język obcy nowożytny 20 kwietnia 2018 r. (piątek)
 • Termin wystawienia ocen semestralnych i końcowych w 3LO 20 kwietnia 2018 r.
 • Klasyfikacyjna rada pedagogiczna 3 LO 25 kwietnia 2018 r.
 • Uroczyste zakończenie zajęć w kl. III LO 27 kwietnia 2018 r. (piątek)
 • Marsz Konstytucji 3 Maja 27 kwietnia 2018 r. (piątek)
 • Dzień przed 1 Maja – wolny od zajęć dydaktycznych 30 kwietnia 2018 r.(poniedziałek)
MARZEC
 • Poinformowanie uczniów kl 3LO i rodziców o przewidywanych ocenach ndst - 21 marca 2018r. 
 • Rekolekcje wielkopostne - Marzec 2018 r.
 LUTY
 • Termin złożenia ostatecznej deklaracji przystąpienia  do matury - 7 luty 2018
 • Ferie zimowe 22 stycznia - 4 lutego 2018 r.
 STYCZEŃ
 • do 12 stycznia 2018 r. - wystawianie ocen śródrocznych.
 • 16 stycznia 2018 r. - Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna.
 • 18 stycznia 2018 r. - zebrania klasowe godz. 15.15 - 16.00. Podsumowanie  I semestru 2017/2018.
 • 19 stycznia 2018 r. - Gala Najlepszych  - podsumowanie I semestru 2017/2018.
 •  22 styczeń - 4 luty - Ferie zimowe

 
GRUDZIEŃ  
 • 14  grudnia 2017 r. (czwartek) Szkoła Otwartych Drzwi /kiermasz  świateczny – powiadomienie rodziców / opiekunów o przewidywanych ocenach śródrocznych/ 
 • 18 - 19 grudzień -  Rekolekcje adwentowe 
 • Do 16  grudnia 2017 r. -  Powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach ndst za I sem.
 • 22 grudnia - wigilie klasowe, Jasełka. Lekcje trwają do 11.45.
 • 23 - 31 grudnia 2017 r. Zimowa przerwa świąteczna 

LISTOPAD
 • 1 listopada  Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 10 listopada Święto Odzyskania Niepodległości – Marsz Niepodległości 
 •  listopad Konkursy/olimpiady KO

 PAŹDZIERNIK
 • Zebranie klasowe i indywidualne z nauczycielami – analiza i omówienie bieżących ocen i zachowania - 25 października 2017 r. (środa)

 • Termin złożenia dyrektorowi opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącej - dostosowanie  egzaminu  - 15 październik 2017

 •  Dzień KEN zorganizowany przez samorząd - 13 października 2017r

 • WRZESIEŃ
 • Termin złożenia wstępnej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego - 30 wrzesień 2017

 • Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu Gim. kl. 3 z języka obcego nowożytnego -30 wrzesień 2017

 • Sprzątanie Świata/Otrzęsiny klas 1LO / obchody agresji radzieckiej na Polskę - 17 wrzesień 2017 

 • Spotkania, z rodzicami uczniów, 3 GM, 3 LO - 14 września 2017 r. (czwartek)
 • Zebrania klasowe  -  zapoznanie z procedurami , dostosowaniami egzaminacyjnymi 
 • Spotkania dyrektora szkoły z przedstawicielami Rady Rodziców 

 • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 4  września 2017 r.
 
  ©2007